Regulamin

1

Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów BHP i P-POŻ oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

2

Rezerwacja domku jest wpłata zadatku w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia rezerwacji. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

3

Do zawarcia umowy dochodzi z momentem wpływu kwoty zadatku na rachunek bankowy wynajmującego oraz potwierdzenia rezerwacji przez wynajmującego na wskazany podczas rezerwacji przez najemcę adres e-mail. W przypadku odstąpienia od umowy przez wynajmującego, wynajmujący zwraca najemcy zadatek we wpłaconej wysokości.

4

Po wpłaceniu zadatku najemca nie może od zawartej umowy odstąpić. W razie niewykonania umowy przez najemcę, w tym rezygnacji z pobytu - także wskutek okoliczności, za które najemca nie ponosi odpowiedzialności - wynajmujący ma prawo bez wyznaczenia dodatkowego terminu od zawartej umowy odstąpić i wpłacony zadatek zatrzymać. W przypadku odstąpienia od umowy przez wynajmującego, wynajmujący zwraca najemcy zadatek we wpłaconej wysokości. Przepisu art. 394 § 1 i 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

5

Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić po przybyciu w trakcie zameldowania. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.

6

Na czas pobytu pobiera jest kaucja zwrotna w kwocie 300 zł za domek. Kaucja przepada w przypadku ewentualnych zniszczeń, uszkodzeń lub zanieczyszczenia domku wykraczającego poza regularne czynności serwisu sprzątającego. Goście zobowiązani są do pozostawienia miejsca wypoczynku w stanie takim, jakim go zastali.

7

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

8

W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezależnych od wynajemcy, pobrana należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

9

W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Niestawienie się Gościa do godziny 18.oo dnia przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.

10

Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking (bezpłatny, niestrzeżony). Każdy domek ma zagwarantowane miejsce parkingowe.

11

Korzystanie z grilla możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

12

Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

13

Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do pilnowania dzieci podczas zabawy na placu zabaw. Za dzieci pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie.

14

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach świec, oraz niebezpiecznych urządzeń mogących zaprószyć ogień.

15

W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 8:00 do 22:00.

16

W trosce o komfort Państwa i naszych przyszłych gości w domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (również elektronicznych) oraz smażenia ryb.

17

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów pobytu.

18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa ośrodka.

Odpocznij od technologii!

Przyjedź i spędź swój wymarzony urlop!

Tylko u nas:

Nie czekaj, zadzwoń i zarezerwuj już teraz!

+48 533 077 584 | +48 506 185 526